Zloženie esenciálnych olejov

Rozmanitosť zlúčenín esenciálnych olejov je ohromujúca: monoterpény, diterpény, seskviterpény, estery, alkoholy a terpenoidy, a to sme vymenovali iba niektoré. Je pravdepodobné, že niektoré esenciálne

oleje budú obsahovať zlúčeniny, ktoré sme nikdy nevideli – len zlomok z rastlinných druhov bol

študovaný pre ich prínos pre zdravie.

Esenciálne oleje sú užitočné mnohými spôsobmi, ale to, čo ich robí naozaj odlišnými, spočíva v niekoľkých

charakteristikách: prchavosť, synergia a prispôsobivosť.

Prchavosť

Esenciálne oleje sú jedinečné a efektívne funkčné, pretože obsahujú zmes

vysoko prchavých zložiek. To je jeden z najlepších nástrojov rastliny, ktorá sa nemôže hýbať. Ako môže mäta

pieporná komunikovať so svojimi susedmi? Nemôže vytiahnuť korene, takže vylučuje prchavé molekuly. Ako môže mäta pieporná povedať hladnému chrobákovi, aby zostal

ďaleko od jej listov či koreňov? Vylučuje prchavé molekuly, ktoré ju

obklopia ako neviditeľný ochranný štít. V minulosti ľudia využívali túto

chemickú prchavosť pre wellness účely. Veda len teraz začína chápať fyziologické procesy, ktoré prebiehajú, keď vdychujeme

esenciálny olej.

Vezmite si napríklad levanduľu. Početné štúdie ukazujú, že esenciálny olej z levandule ponúka oveľa viac než len príjemnú vôňu. Bolo preukázané, že vdychovanie levanduľového oleja priamo ovplyvňuje serotonínový systém mozgu, zvyšuje anti- oxidačné enzýmy a udržuje otvorené dýchacie cesty. Všetky tieto prchavé látky môžu vôjsť do našich nosových ciest a takmer okamžite začnú vplývať na našu fyziológiu. Toto je jeden

z dôvodov prečo sú esenciálne oleje tak silné.

Synergia

Ďalší kľúč k chémickému zloženiu esenciálnych olejov spočíva

v krehkej rovnováhe jeho zložiek. Kvapka esenciálneho oleja je akoby momentkou jedinečného zloženia a prostredia rastliny. Všetky chemické látky v esenciálnom oleji (v niektorých prípadoch sú ich stovky) zohrávajú určitú úlohu vo fyziológii rastliny. A všetky tieto zložky tvoria kompletný olej, ktorý je jedinečný ako odtlačok prsta. Tento olej je oveľa bohatší ako súčet jeho jednotlivých častí.

Synergii esenciálnych olejov ešte plne nerozumieme. Vieme, že

v mnohých prípadoch obsahuje jeden esenciálny olej niekoľko hlavných aktívnych zložiek, ako sú pinén, eugenol, limonén, linalool a karvakrol a celú radu „stopových prvkov“. Tie sú niekedy prekurzormi alebo reakčnými splodinami tých hlavných zložiek. Niekedy sú nimi jednotlivé chemické látky „prihodené“ do zmesi – trochu jednej látky, štipka inej. Všetky však prispievajú

k vytvoreniu úžasného konečného produktu.

Zaujímavé na tom je, že množstvo štúdií preukázalo synergiu základných zložiek esenciálnych olejov. V jednej nedávnej štúdii napríklad sledovali sedem esenciálnych olejov a testovali ich antioxidačné vlastnosti. Výsledky porovnali s výsledkami tej zložky, ktorá sa v oleji vyskytla v tom najväčšom pomere. Štúdia zistila, že antioxidačná schopnosť oleja nazávisí od jeho hlavnej zložky. Často sú to podporné „stopové“ chemické látky, ktoré na seba vzájomne vplývajú a prispôsobujú sa spôsobmi, ktoré ešte nepoznáme.

Prispôsobivosť

Ľudia sa vyvíjajú spolu s rastlinami. Naše telesné zloženie je založené na rovnakých organických molekulách. Podliehame podobným stresorom a hrozbám pochádzajúcim z nášho životného prostredia. Nie je preto žiadnym prekvapením, že

chemické látky vyvinuté na ochranu a tiež ako prispôsobenie životnému prostrediu, sú silnými činiteľmi v ľudskom tele.

Na rozdiel od chemických látok vyrábaných v laboratóriu sa esenciálne oleje môžu zmeniť. Môžu sa prispôsobiť. Môžu sa zmeniť na takú zmes chemických látok, ktorá čo najlepšie podporí prežitie rastliny. Je to práve prispôsobivosť, ktorá zaujala vedcov a zdravotníkov. Mohli by prirodzené možnosti na rastlinnej báze byť lepšie pre naše zdravie ako nemenné chemické látky, ktoré stratili svoju účinnosť? Ďalší výskum bude môcť nájsť odpovede na túto otázku. Rastlina usilovne bojuje o svoje prežitie; my ťažíme z tohto boja, ktorý sa neustále vyvíja.

Táto webstránka používa cookies.