Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť DOTYKY PRÍRODY s.r.o. so sídlom Hradská 1/a, Bratislava 821 07, IČO: 35 895 420, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32659/B (ďalej len „DOTYKY PRÍRODY“ alebo „my“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.dotykyprirody.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto zásadách spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) možno nájsť informácie o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, ako dlho ich uchovávame, komu ich môžeme odovzdávať. V Zásadách Vás informujeme taktiež o tom, aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

1.     Spracovávané osobné údaje 

Ak využívate služby nášho e-shopu alebo prevádzkarní (t. j. predajní a výdajných miest), spracovávame o Vás rôzne druhy údajov.

1.1. v prípade nákupu 

Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na našej webovej stránke www.dotykyprirody.sk. Ide prevažne o údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.

Tieto údaje sú potrebné na vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na:

  1. Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
  2. Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.
  3. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

1.2. Registrácia

Je nutné najprv sa registrovať na našej webovej stránke www.dotykyprirody.sk. V rámci konta máte neobmedzený prístup k Vašim osobným údajom ako aj k ich prípadnej úprave. V konte môžete nahliadnuť do histórie Vašich zrealizovaných objednávok, zakúpených produktov a do nedokončených objednávok. Prostredníctvom zákazníckeho konta máte aj možnosť uložiť si údaje z platobnej karty, spravovať zasielanie newslettera.

Registráciou spracovávame nasledujúce údaje:

  1. Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
  2. Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje;
  3. Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví, dátum narodenia, preferovaný jazyk
  4. Prihlasovacie údaje, ktorými sú vaše prihlasovacie meno a heslo. Ku skutočnému heslu nemáme prístup.
  5. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

1.3. Ak navštívite naše webové stránky alebo na nich vytvárate obsah

Ak navštívite naše webové stránky, tak o Vás v priebehu návštevy zhromažďujeme rôzne informácie, napr. vašu IP adresu, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky vrátane času návštevy. Ďalej monitorujeme aj Váš pohyb na webových stránkach, respektíve na aké odkazy klikáte, aby sme Vám mohli čo najviac upraviť zobrazovaný obsah a ponúkali Vám také produkty a obsah, ktorý oceníte. Pri návšteve našich webových stránok do vami používaného internetového prehliadača a zariadenia ukladáme a následne aj čítame súbory cookies, ktorým sa venujeme v samostatnej kapitole týchto Zásad. Okrem cookies však spracovávame aj údaje o Vašom správaní na webe, Vašu IP adresu, údaje poskytnuté Vašim prehliadačom, konkrétne rozlíšenie a operačný systém Vášho zariadenia vrátane jeho verzie a jazykového nastavenia.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že sú praktické a mohli by obsahovať užitočné informácie. Radi by sme vás preto upozornili, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami, ktoré údaje spracovávajú podľa svojich Zásad zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá nad týmto spracovaním žiadnu kontrolu a nenesie žiadnou zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty či služby obsiahnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

1.4. Ak nás kontaktujete na zákazníckej linke či sociálnych sieťach

Ak sa rozhodnete kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom telefonického či e-mailového kontaktu, spracovávame predovšetkým záznamy telefonických hovorov, ktoré sú monitorované, a záznamy e-mailovej komunikácie. Ak nás kontaktujete s požiadavkou prostredníctvom našej stránky či profilu na vybraných sociálnych sieťach, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

1.5. Ak navštívite našu predajňu

Do našich predajní a ďalších priestorov umiestňujeme kamerové systémy z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov za účelom ochrany nášho a Vášho majetku. Ak navštívite našu predajňu, budeme spracovávať kamerový záznam, na ktorom môžete byť zachytení. Priestory, v ktorých sú kamery umiestnené, sú vždy riadne označené upozornením.

1.6. Ak si nastavíte upozornenie na stráženie dostupnosti

V prípade nedostupného tovaru, o ktorý prejavíte záujem, vám ponúkame možnosť si pri ňom nastaviť stráženie dostupnosti. V okamihu opätovného naskladnenia daného produktu vás budeme informovať správou zaslanou na vami uvedenú e-mailovú adresu, ktorú z tohto dôvodu budeme spracovávať.

1.7. Ak nám udelíte hodnotenie na hodnotiacich portáloch

Po doručení tovaru Vám môže prísť žiadosť o jeho hodnotenie a o ohodnotenie Vašej spokojnosti prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu. Každú spätnú väzbu si nesmierne vážime, ale je len na Vás, či sa rozhodnete hodnotenie nám udeliť. V prípade tohto hodnotenia spracovávame a príslušným partnerom odovzdávame nasledujúce údaje:

  1. Kontaktné údaje, konkrétne e-mailová adresa, ktorá slúži na zaslanie výzvy na ohodnotenie;
  2. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne zakúpené produkty.

1.8. Ak sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže

Prostredníctvom našich stránok či profilov na vybraných sociálnych sieťach pre Vás usporadúvame atraktívne súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť a ktorých úplné pravidlá nájdete na našej webovej stránke. Vyhlásenie môže byť verejné, čo znamená, že na našej stránke či profile na danej sociálnej sieti môžeme uverejniť vybrané údaje výhercu. Akákoľvek aktivita či komunikácia s nami prostredníctvom sociálnych sietí a spracovanie vašich osobných údajov sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete. Ak sa do súťaže zapojíte, spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  1. Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko;
  2. Kontaktné údaje, konkrétne váš profil na sociálnej sieti či e-mailová adresa, v prípade výhry za účelom jej zaslania aj adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo.

1.9. Ak sa zúčastníte používateľského testovania či inej usporiadanej akcie

Ak sa zúčastníte nami ponúkaného programu používateľského testovania, môžeme spracovávať nasledujúce údaje:

  1. Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko;
  2. Kontaktné údaje, konkrétne vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo;
  3. Kamerový záznam, teda zachytenie vašej podobizne.

Usporadúvame pre Vás taktiež rôzne akcie a eventy, v rámci ktorých môžeme spracovávať nasledujúce údaje:

  1. Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, prípadne IČO a DIČ;
  2. Kontaktné údaje, konkrétne vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Pri každej akcii vás o konkrétnych spracovávaných osobných údajoch budeme informovať.

 

2.      účel spracovávania osobných údajov 

2.1. Nákup tovaru a služieb zaregistrovaného zákazníka

Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku, odoslanú prostredníctvom našich webových stránok, úspešne spracovali a tovar vám doručili. E-mailová adresa a telefónne číslo slúži na zaslanie potvrdenia objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, zaslanie elektronickej faktúry, ďalej na priebežné informovanie o stave Vašej objednávky a prípadne ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa danej objednávky.

2.2. Marketingové ponuky

Zasielame Vám obchodné oznámenia o podobných produktoch, ako ste si u nás zakúpili. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päte každého e-mailu obsahujúceho toto oznámenie. V prípade, že odber obchodných oznámení odhlásite, nebudeme vaše elektronické kontakty na tieto účely ďalej využívať. Odhlásenie z odberu obchodných oznámení je zadarmo. 

2.3. Prispôsobenie a vytváranie obsahu, zaistenie lepšej prevádzky webových stránok

Našim záujmom je prispôsobovať obsah a odporúčať tovar, o ktorý budete mať záujem. Z toho dôvodu využívame zhromaždené osobné údaje na personalizáciu obsahu a ponuky na našich webových stránkach. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o Vás postupom času získali podľa kontaktných a demografických údajov, obľúbených položiek, ako aj ďalších údajov súvisiacich s používaním našich webových stránok. Nevykonávame však úplne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky. Spracovávame údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach, čo nám umožňuje získať informácie, na základe ktorých pre Vás môžeme našu webovú stránku neustále vylepšovať, aby bola pre Vás po používateľskej stránke čo najpríjemnejšia. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na vytváranie rôznych štatistík, napríklad sledovanie návštevnosti či meranie účinnosti reklamy, tiež na testovanie nových funkcionalít našich webových stránok či mobilnej aplikácie. Údaje o vašom správaní na webe sú okrem iného dôležité aj pre akúkoľvek prevenciu útokov na našu webovú stránku.

Na našej webovej stránke je možné taktiež vytvárať určitý obsah. Ak sa rozhodnete napísať recenziu k produktom, ktoré ste nakúpili, spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu spracovania a zobrazenia tohto hodnotenia. V prípade, že sa pri našich blogových článkoch zapojíte do diskusie a napíšete nám komentár, spracujeme Vaše osobné údaje z dôvodu spracovania a zobrazenia tohto komentára.

2.4. Zákaznícka podpora a komunikácia

Neustále sa snažíme vylepšovať služby, ktoré náš zákaznícky servis poskytuje. Aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať na vaše požiadavky a tento servis zaistiť, potrebujeme vaše osobné údaje na úspešné spracovanie vašich žiadostí či odstránenie potenciálnych problémov pri plnení kúpnej zmluvy. 

Zhromaždené osobné údaje využívame aj za účelom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, či inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v nákupnom košíku či vám pomohli s dokončením objednávky. Ďalej aby sme vám oznámili aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie, prípadne k nej od vás získali doplňujúce informácie. Tiež vás môžeme upozorniť, že treba vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho zákazníckeho konta.

2.5. Upozornenie na dostupnosť tovaru

Ak si pri nedostupnom tovare nastavíte funkciu stráženia dostupnosti, budeme Vás v okamihu opätovného naskladnenia daného produktu informovať správou zaslanou na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

2.6. Zisťovanie spokojnosti na hodnotiacich portáloch

V súvislosti s nákupom môžete dostať aj žiadosť o jeho hodnotenie prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu. V tomto prípade je účelom spracovania zisťovanie spokojnosti.

2.7. Spotrebiteľské súťaže

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže, ktorú usporadúvame, spracujeme vaše osobné údaje za účelom realizácie súťaže, v prípade výhry verejného vyhlásenia a kontaktovania.

2.8. Používateľské testovanie a usporadúvanie akcií

Ak sa zúčastníte nami ponúkaného programu používateľského testovania, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom testovania novej či súčasnej funkcionality našich systémov. Ak sa zúčastníte akcie, ktorú organizujeme, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom naplánovania, zaistenia a vyhodnotenia usporadúvaných akcií.

2.9.    Zlepšovanie služieb

Vaše osobné údaje využívame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcionalít. Osobné údaje spracovávame aj za účelom činiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý sa odvíja od slobody podnikania a spočíva v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme však Vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú ochranu, používame na tieto účely osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej miere anonymizované.

2.10.     Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu zaistenia ochrany a bezpečnosti našich zákazníkov a systémov, na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov či presadzovanie našich dohôd. Ďalej môžeme osobné údaje spracovávať aj na účely prípadných kontrol vykonávaných verejnými orgánmi.

 

3. právne základy spracovávania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v rôznom rozsahu a na rôzne účely, ako detailne uvádzame v čl. 1 a 2 vyššie týchto Zásad, a to buď:

 1. Bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, plnenia právnej povinnosti či našich oprávnených záujmov;
 2. Na základe Vášho súhlasu

Druhy spracovania, ktoré môžeme vykonávať bez Vášho súhlasu, sa odvíjajú od stanového účelu daného spracovania a pozície, v ktorej voči nám vystupujete – či ste iba návštevník našich webových stránok, či u nás nakúpite, či sa registrujete. K spracovaniu vašich osobných údajov však môže dôjsť aj vtedy, keď ste adresátom objednaného tovaru či služby, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

3.1. Plnenie kúpnej zmluvy

Ak u nás nakúpite, respektíve odošlete objednávku, vzniká návrh na kúpnu zmluvu, ktorá je uzavretá prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. Aby sme však boli schopní túto kúpnu zmluvu, prípadne inú pomenovanú/nepomenovanú zmluvu týkajúcu sa tovaru a/alebo služieb, úspešne plniť, potrebujeme na to veľkú časť Vašich osobných údajov zadaných prostredníctvom objednávkového formulára. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1 ods. 1.1. až 1.5. Zásad. Ak sa u nás registrujete, spracovávame Vaše údaje na základe plnenia zmluvy o zriadení zákazníckeho konta. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho zákazníckeho konta. V prípade zrušenia konta, teda ukončenia zmluvy o zriadení zákazníckeho konta v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami, na tento účel osobné údaje prestávame spracovávať. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.2. Zásad.

3.2. Plnenie právnych povinností

Aj my musíme plniť určité povinnosti, ktoré nám stanovujú platné právne predpisy. Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe plnenia týchto povinností, nemusíme na také spracovanie získať Váš súhlas. Na tomto právnom základe konkrétne spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj údaje o Vašich objednávkach. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.1. Zásad.

3.3. Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu. Na základe Vami udeleného súhlasu ich spracovávame v prípade, že ich nespracovávame na základe oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia zmluvy o zriadení zákazníckeho konta. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a z odberu obchodných oznámení sa odhlásiť. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.2. Zásad. O súhlas Vás žiadame, aj ak plánujete uverejniť recenziu na zakúpený tovar, komentár na blogu, nastaviť si stráženie dostupnosti, či sa zúčastníte používateľského testovania alebo inej akcie. Aj v týchto prípadoch je samozrejme možné súhlas kedykoľvek odvolať. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.6., 1.7., 1.8., a 1.9. Zásad.

3.4. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli zlepšovať a prispôsobovať poskytované služby, zistiť, či vybavenie objednávky prebehlo k vašej spokojnosti a efektívnejšie propagovať ponúkané produkty a služby. Ide hlavne o tie údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1 ods. 1.4. a 1.5. Zásad. Na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v priamom marketingu, Vám môžeme zasielať aj obchodné oznámenia týkajúce sa podobných produktov, ako ste si u nás zakúpili. To však len pod podmienkou, že proti takému spracovaniu nevznesiete námietku. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1 ods. 1.3. Zásad. Naším oprávneným záujmom je aj ochrana právnych nárokov, interná evidencia a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tomto prípade spracovávame všetky kategórie osobných údajov uvedených v čl. 1. Zásad. Náš oprávnený záujem spočíva taktiež v zaslaní žiadosti o ohodnotenie uskutočneného nákupu prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu či vyhodnotenie nami usporiadaných spotrebiteľských súťaží. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.8 a 1.9. Zásad. Spracovanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prebieha aj v prípade návštevy našej/ich predajne/í, ktoré sú monitorované kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Konkrétne údaje, ktoré v tomto prípade spracovávame, sú uvedené v čl. 1. ods. 1.5. Zásad.

 

4.      subjekty, ktorým osobné údaje odovzdávame

Vaše osobné údaje spracovávame vo väčšine prípadov na vlastné účely ako ich správca, čo znamená, že my stanovujeme vyššie uvedené účely zhromaždenia Vašich osobných údajov, určenie prostriedkov spracovania a ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje sprostredkovávame našim partnerom len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, napr. na zaistenie platby či prepravy; ďalej zmluvy o zriadení zákazníckeho konta, na základe oprávneného záujmu či ak ste s odovzdaním vopred vyslovili súhlas. Vaše osobné údaje odovzdávame aj našim spracovateľom, ktorí samozrejme dodržujú zákonné podmienky ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia osobné údaje spracovávajú podľa našich pokynov a Vaše práva týmto spracovaním nie sú žiadnym spôsobom dotknuté. S Vašim súhlasom môžeme Vaše osobné údaje odovzdať aj sociálnym sieťam či prevádzkovateľom marketingových nástrojov na zobrazenie cielenej reklamy na ďalších webových stránkach.

4.1. Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

  • Spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby za účelom spracovania platieb na základe vašej objednávky, teda plnenia kúpnej zmluvy;
  • Prepravným spoločnostiam za účelom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy;
  • Dodávateľom tovaru alebo servisným centrám v súvislosti s reklamáciou vami objednaného tovaru či služby;
  • Partnerom zaisťujúcim rozosielanie obchodných oznámení, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel;
  • Prevádzkovateľom marketingových nástrojov; ktorí nám pomáhajú s personalizáciou ponúk a obsahu;
  • Sociálnym sieťam, ak s nami prostredníctvom nich komunikujete či zdieľate obsah pomocou sociálnych pluginov;
  • Poskytovateľom nástrojov na komunikáciu zákazníckeho servisu s vami či prípadne externé call centrá;
  • Partnerom vykonávajúcim prieskumy spokojnosti medzi zákazníkmi;
  • Dodávateľom technológií a poskytovateľom cloudových služieb;
  • Právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností;
  • Verejným orgánom v prípade vymáhania našich práv (napr. OČTK, polícia SR a iné.).

Ak tretie osoby použijú Vaše osobné údaje v rámci ich vlastných oprávnených záujmov, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Také prípadné spracovanie sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

4.2. Odovzdanie údajov mimo EÚ

Pri odovzdaní Vašich osobných údajov našim spracovateľom môžeme v niektorých prípadoch osobné údaje odovzdať aj do tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie a ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Také odovzdanie však bude z našej strany realizované len vtedy, keď sa náš spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, ktoré sú dostupné tu.

 

5. obdobie spracovávania osobných údajov a zabezpečenie osobných údajov

5.1. Obdobie spracovania 

Vaše osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu, teda kúpnej zmluvy či zmluvy o zriadení zákazníckeho konta. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie všetkých našich povinností, či už ide o povinnosti vyplývajúce iba z uzavretej zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, sme povinní spracovávať na obdobie stanovené danými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Napr. u nami vydaných účtovných dokladov sme ako správca povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov od ich vystavenia. Osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania zmluvného vzťahu, t. j. kúpnej zmluvy či zmluvy o zriadení zákazníckeho konta. Popri tom spracovávame aj osobné údaje na nevyhnutne nutné obdobie, aby sme boli schopní riadne plniť všetky naše povinnosti, vyplývajúce z uzavretej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Napr. u nami vystavených účtovných dokladov sme povinní informácie o Vás uchovávať najmenej 10 rokov.

V rámci plnenia Vašich žiadostí a poskytovania kvalitného zákazníckeho servisu spracovávame Vaše osobné údaje od uzavretia vzájomného zmluvného vzťahu, a to vrátane 1 roku od skončenia záručnej lehoty zakúpeného tovaru z dôvodu riešenia potenciálnych sporov. Ak s nami komunikujete prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, uchovávame osobné údaje z komunikácie 2 roky.

Ak nám udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, je tento súhlas platný 4 roky či do jeho odvolania. Takisto ak nám udelíte súhlas notifikovať vám dostupnosť vami sledovaného tovaru, je tento súhlas platný do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však 1 rok či do jeho odvolania. Súhlas udelený odoslaním Vašej recenzie k tovaru je platný 6 rokov či do jeho odvolania. Ak vytvárate obsah v rámci našich blogových príspevkov, je súhlas udelený odoslaním Vášho komentára k takému príspevku platný 2 roky či do jeho odvolania. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na používateľskom testovaní či inej akcii, ktorú usporadúvame, a udelíte nám súhlas, spracovávame vaše osobné údaje 1 rok či do jeho odvolania, a to vrátane prípadných kamerových či iných audiovizuálnych záznamov.

V prípade, že sa zúčastníte nami organizovanej súťaže, spracovávame vaše osobné údaje 1 rok. Ak navštívite našu predajňu či iné priestory a ich okolie našej spoločnosti, spracovávame kamerové záznamy na obdobie 90 dní odo dňa urobenia tohto záznamu.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania vašich osobných údajov z účelu spracovania či je dané záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Po uplynutí stanovených lehôt spracovania sú Vaše osobné údaje automaticky zmazané.

5.2. Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili a ktoré spracovávame, sa k nám prenášajú v už zakódovanej podobe, pričom na tento prenos používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Práve tento systém zaisťuje, že pri komunikácii Vášho prehliadača s naším serverom sú vaše osobné údaje v bezpečí. Naše webové stránky a ostatné systémy, s ktorými pracujeme, zabezpečujeme pomocou primeraných technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich osobných údajov, ďalej proti prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Toto zabezpečenie priebežne vylepšujeme, pričom aj od našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu nimi využívaných systémov s GDPR. Ak sa registrujete, je prístup do Vášho zákazníckeho konta možný len po zadaní vami zvoleného hesla. Prístup k Vášmu heslu nemáme, lebo ho ukladáme v šifrovanej podobe. Týmto Vám dávame do pozornosti, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prihlasovacie údaje neoznamovali tretím osobám. Po ukončení činnosti vo vašom zákazníckom konte sa odporúčame odhlásiť, hlavne ak dané zariadenie používate spoločne s inými používateľmi. Za prípadné zneužitie Vášho hesla nepreberáme zodpovednosť, okrem prípadov, že by sme túto situáciu priamo spôsobili.

 

6. spôsoby využívania súbor cookies

Využívame súbory cookies, aby naše webové stránky mohli správne fungovať, aby naša ponuka bola pre Vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Aby sme mohli cookies využívať, je potrebná ich podpora zo strany Vami využívaného internetového prehliadača. Naše webové stránky fungujú aj bez cookies, ale vo veľmi obmedzenej miere s nemožnosťou využívať niektoré základné funkcie. Cookies sú štandardným nástrojom na ukladanie informácií týkajúcich sa používania webových stránok.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú automaticky pri návšteve každej webovej stránky a ktoré sú uložené v rámci vami využívaného prehliadača vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení. Vďaka niektorým cookies dokážeme prepojiť Vaše aktivity na našich webových stránkach až do okamihu, keď prehliadač uzavriete.  Uzavretím okna prehliadača sa tieto cookies automaticky vymažú.

6.1. druhy súborov cookies, ktoré používame

Súbory cookies, ktoré na našich webových stránkach používame, rozdeľujeme na 2 základné typy:

  • Krátkodobé (session cookies), ktoré sú zmazané ihneď po ukončení návštevy našich webových stránok;

Rozdelenie súborov cookies podľa funkčnosti: 

  • Esenciálne, čo sú technické a funkčné cookies, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webových stránok. Bez týchto cookies by ste si nemohli vložiť tovar do košíka, odoslať objednávku či sa prihlásiť do vášho zákazníckeho konta.
  • Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našich webových stránok tým, že pochopíme, ako ich používatelia používajú. Tiež nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

Súbory cookies využívame napr. na:

  • Správnu funkčnosť nákupného košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie a najrýchlejšie mohli dokončiť objednávku.
  • Na zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať.

6.2. možnosti obmedzenia súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vami využívaného internetového prehliadača, pričom väčšina prehliadačov cookies vo svojom východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno prostredníctvom Vášho prehliadača úplne odmietnuť.

Prípadne môžete používať aj anonymný režim prehliadača, ktorý síce celkom nezabráni použitiu cookies, ale lepšie ich anonymizuje a neukladá históriu navštívených webových stránok. Účinný nástroj na správu súborov cookies nájdete aj na stránkach YourOnlineChoices.eu –.

 

7. vaše práva a možnosti ich uplatnenia 

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj vy svoje práva, ktoré môžete uplatniť, pričom medzi tieto práva patrí :

7.1. Právo na prístup

Máte právo požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov – aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom a na ako dlho, kde vaše údaje získavame a komu ich odovzdávame. V rámci práva na prístup nás tiež môžete požiadať o zaslanie štruktúrovaného strojovo čitateľného formátu spracovávaných údajov. Kópiu Vám radi po riadnom overení identity vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Poverenec“) info@dotykyprirody.sk.

7.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že spracovávané osobné údaje sú nesprávne či neúplné, máte právo zažiadať o ich opravu. Vaše údaje radi bez zbytočného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslať žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca info@dotykyprirody.sk.

7.3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch môžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností a ktorých uchovanie nám nariaďujú právne predpisy (napr. vybavenie už podanej objednávky), či na ochranu našich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde aj v prípade, že tieto údaje už nebudú pre stanovený účel potrebné alebo ak bude uloženie vašich osobných údajov neprípustné z iných, zákonom stanovených dôvodov. O výmaz osobných údajov môžete požiadať Poverenca prostredníctvom e-mailovej adresy info@dotykyprirody.sk.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete využiť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Môžete požadovať, aby vami označené osobné údaje neboli predmetom ďalšieho spracovania, a to na obmedzené obdobie. O obmedzenie spracovania osobných údajov môžete požiadať Poverenca prostredníctvom e-mailovej adresy info@dotykyprirody.sk.

7.5. Právo na prenositeľnosť

Máte právo od nás získať všetky vami poskytnuté osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu. Osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. Údaje Vám v tomto formáte radi vygenerujeme, stačí zaslať vašu žiadosť na e-mailovú adresu Poverenca info@dotykyprirody.sk.

7.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o spracovanie na marketingové účely, osobné údaje prestaneme spracovávať bez zbytočného odkladu. No v ostatných prípadoch takto učiníme podľa opätovného posúdenia našich oprávnených záujmov a vašich práv a dôvodov. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu Poverenca info@dotykyprirody.sk.

7.7. Právo podať sťažnosť

Uplatnenie práv a postupov vyššie uvedených žiadnym spôsobom neobmedzuje Vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete využiť hlavne ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

8. kontakt 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí týkajúcich sa týchto Zásad a spracovania Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@dotykyprirody.sk. Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť s ohľadom na zložitosť vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás však budeme informovať.

Prípadne nás neváhajte kontaktovať aj na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad.

Kontakt:              DOTYKY PRÍRODY s.r.o., Hradská 1/a, Bratislava 821 07, Slovenská republika

Zákaznícky servis: alebo info@dotykyprirody.sk 

 

9. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 8.11.2021. 

Táto webstránka používa cookies.