Čistota esenciálnych olejov

Čistota je najdôležitejším faktorom pri výbere aké esenciálne oleje budete používať.

Zváže prosím kvalitu esenciálnych olejov, ktoré používate. Uistite sa, že esenciálne oleje, ktoré používate majú sľúbené účinky. 

Účinnosť začína so samotnou rastlinou. Rovnaké druhy rastlín v rôznom podnebí budú mať odlišné chemické zloženie. Keď sa rastliny pestujú v optimálnej pôde, teplote a podnebí – vyprodukujú esenciálny olej vo vyššej kvalite tak, ako to má byť. DõTERRA sa zaväzuje poskytovať tie najčistejšie a najúčinnejšie esenciálne oleje. Má globálnu siet pestovateľov z viac ako 40 krajín.

Čistota hrá v účinnosti hlavnú úlohu. Mnohé esenciálne oleje na predaj nie sú certifikované ako čisté. Často obsahujú prídavné látky alebo iné zložky, ktorými sú zriedené a ktoré ich znečistia. Týmto oleje strácajú vlastnosti pozitívne ovplyvňujúce zdravie.

Tak, ako je mimoriadne dôležitá a citlivá časť procesu zahŕňajúca výsadbu, pestovanie a zber, ďalší krok – destilácia  – je kľúčom k zachovaniu silnej arómy a terapeutických prínosov jednotlivých esenciálnych olejov. Destiléri majú veľkú úlohu v zachovaní jemného chemického profilu každého esenciálneho oleja v priebehu jeho výroby, lebo pracujú s dôrazom na detail, správnym vybavením a odhodlaním vyrábať len to najlepšie.

Spoločnosť dõTERRA zaisťuje  realizáciu každého opatrenia od výsadby semien až po dodávku esenciálnych olejov priamo domov, aby vám mohla priniesť zodpovedne získané a dôkladne otestované esenciálne oleje vysokej kvality.

Táto webstránka používa cookies.